Tarieven Aanhangerrijbewijs 2017
E achter B

  

Voor dit rijbewijs kun je een speciale korte opleiding doen van één dag inclusief examen. Onze ervaring leert echter dat je het beter over twee dagen kunt verdelen. Voor de prijs maakt het niet uit. Je moet wel in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B. Het behalen van dit rijbewijs bestaat grotendeels uit een praktijkopleiding. Je hoeft hier dus geen apart theoriecertificaat voor te halen.

Wel worden er door de examinator enkele vragen gesteld ter voorbereiding van de rit. Bijvoorbeeld over de manier waarop de aanhangwagen beladen is. Hierbij gaat men ervan uit dat je ook kennis hebt van de bijbehorende papieren. Uitleg hierover vindt plaats tijdens een aparte theorieles.
Tijdens het examen wordt er verwacht dat je veilig en deugdelijk kunt aan- en afkoppelen, veilig en vloeiend door het verkeer kunt rijden, daarbij rekening houdend met de voertuiglengte. Verder dien je goed achteruit te kunnen manoeuvreren.

De opleiding bestaat uit een pakket van 6 lessen plus Examen en Eigen Verklaring.
Totale Kosten € 569

De aparte theorieles is gratis.

In dit filmpje zie je hoe het gaat bij het praktijk examen. Veel succes!

Corpus 57 - 5282 MG Boxtel - tel: (0411) 616700 / (06) 51 53 63 15 - email: eckhardt@home.nl - KvKnummer: 17158677

Facebook