TU Delft
 
De rijsimulator-opleiding is mede ontwikkeld en geŽvalueerd door de Technische Universiteit Delft. Uit dit onderzoek van TU Delft met medewerking van het CBR (de Winter 2007) blijkt dat leerlingen die de rijopleiding starten op de rijsimulator van Green Dino beter scoren op het rij-examen. De resultaten uit het rapport van TU Delft geven aan dat het slagingspercentage van simulatorleerlingen 3.7% tot 5.2% hoger is dan het landelijke gemiddelde. Rijscholen die in het bezit zijn van een simulator hebben een 7.5% hoger slagingspercentage dan rijscholen zonder simulator. Ook is gevonden dat leerlingen die meer simulatorlessen afronden eerder slagen voor het praktijkexamen.
 
De rijsimulator is niet bedoeld om de auto realistisch na te bootsen, maar is ontwikkeld voor het realistisch nabootsen van rijtaken (procedures) en het veilig deelnemen aan het verkeer. Bij de Technische Universiteit Delft hebben 2 onderzoekers gedurende 4 jaar (Virtual Assitant project 2005-2009) uitgebreid onderzocht hoe de rijsimulator-opleiding in elkaar moet steken. Dit heeft geresulteerd in de huidige rijsimulatorlessen en een hogere slagingskans van de leerling. Dit onderzoek heeft aangetoond dat het ontbreken van een realistisch gevoel geen nadelige invloed heeft en juist helpt bij het aanleren van rijtaken.
 
De rijsimulator geeft iets beter les dan de gemiddelde instructeur. Dit komt door de stap voor stap leermethodiek die ontwikkeld is met TU Delft en BOVAG rijscholen. Deze gaat verder dan de RIS. Een leerling die moet leren sturen hoeft niet te schakelen, als je leert schakelen hoef je niet te sturen, etc. Deze methodiek sluit beter aan op het leervermogen van de leerling dan het lesgeven op de weg waar teveel rijtaken tegelijk moeten worden uitgevoerd. De slagingskans neemt hierdoor toe. Logo TU Delft