Instructie/vorderingenkaart

Oefengebied  Net als bij de lessen in de Simulator, houden we ook in de auto nauwgezet je vorderingen bij. Hiervoor hebben we een uitgebreide instructie/vorderingenkaart waarop alle onderdelen van de complete cursus staan vermeld. Hierdoor wordt het onnodig rondjes rijden voorkomen en hebben we een prima controlemiddel om je goed op het examen voor te bereiden.

Overigens les je bij ons niet volgens een vast stramien. Kun je meer aan, dan gaan we ook sneller door de onderdelen heen. Dit kan betekenen dat je al snel het advies krijgt op Theorie-examen te gaan. Wij houden niemand aan het lijntje, je lest op jouw niveau!

Corpus 57 - 5282 MG Boxtel - tel: (0411) 616700 / (06) 51 53 63 15 - email: eckhardt@home.nl - KvKnummer: 17158677

Facebook